HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Đào tạo tín chỉ
Website

TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:862.757
Hôm qua:124
Hôm nay:141

PHÒNG ĐÀO TẠO

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ PHÒNG ĐÀO TẠO

I. Chức năng

Là phòng nghiệp vụ tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo các ngành học, bậc học trong Trường đảm bảo chất lượng và đúng quy chế

II. Nhiệm vụ

- Nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng chương đào tạo các ngành nghề mới theo từng giai đoạn phù hợp với yêu cầu của xã hội.

- Theo dõi và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của Trường.

- Xây dựng kế hoạch giảng dạy, kế hoạch thực tập, lập thời khoá biểu từng học kỳ, năm học, kế hoạch kiểm tra, thi học kỳ, năm học và tổ chức thi tốt nghiệp. Tổng hợp kế hoạch giáo viên từng học kỳ của các khoa lập và trình Hiệu trưởng duyệt.

- Xây dựng các quy định, quy chế cụ thể về các hoạt động đào tạo (dạy và học) trong Trường, kịp thời đề xuất những vấn đề cần điều chỉnh hoặc bổ sung.

- Tổng kết, đánh giá kết quả học tập của HSSV trong từng học kỳ, năm học theo quy chế. Tổng hợp báo cáo Hiệu trưởng và cấp trên theo định kỳ và yêu cầu đột xuất liên quan đến đào tạo.

- Quản lý chặt chẽ các loại bằng, chứng chỉ; lập sổ theo dõi và tổ chức cấp phát bằng cho HSSV sau khi tốt nghiệp.

- Lập kế hoạch và tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi hàng năm.

- Lập kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, trình độ sư phạm cho đội ngũ giáo viên.

- Tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng và đúng quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Lao động TBXH và EVN.

- Quản lý, bố trí phòng học, các thiết bị phục vụ cho giảng dạy.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức biên soạn và in ấn giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy và học tập.

Quản lý thư viện:

- Nghiên cứu, đề xuất phương hướng, kế hoạch phát triển tài liệu về khoa học, kỹ thuật, văn hóa xã hội... phù hợp với nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường.

- Thu nhận, quản lý những ấn phẩm do Trường xuất bản, các luận án tiến sĩ, cao học của CBVC và các đồ án tốt nghiệp của HSSV.

- Giới thiệu, hướng dẫn CBVC và HSSV khai thác sử dụng tài liệu do thư viện quản lý. Thông báo kịp thời những tài liệu mới được bổ sung.

- Tổ chức phân loại, bảo quản, xây dựng thư mục, sắp xếp tài liệu theo chuyên ngành, chuyên đề.

- Nhận và phát kịp thời báo chí cho các đơn vị, cá nhân theo quy định.

- Thường trực các hội đồng tuyển sinh, xét lên lớp, xét tốt nghiệp.

- Thực hiện các công việc khác khi Hiệu trưởng giao.

 DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG CHỨC PHÒNG ĐÀO TẠO

Stt Họ và tên Chức vụ Email Điện thoại
1
Võ Đình
Định
Trưởng phòng
 
0913474132
2
Nguyễn Văn
Thu
Chuyên viên
 
0905077656
3
Trần Thị Thanh
Hằng
Nhân viên
 
0913430812
4
Trần Thị
Lộc
Chuyên viên
 
0905342570
5
Lê Thị Kim
Nhung
Chuyên viên
 
0905637363

Đăng nhập
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Đăng nhập với vai trò


 
EduManUni
Trang chủ  |  Liên hệ  |  Phản hồi  |  Lên đầu trang