HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Đào tạo tín chỉ
Website

TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:482.749
Hôm qua:506
Hôm nay:989

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG HỌC
Học kỳ :
Nhóm phòng :
Tuần :
BuổiTiếtThứ 2
22/04/2019
Thứ 3
23/04/2019
Thứ 4
24/04/2019
Thứ 5
25/04/2019
Thứ 6
26/04/2019
Thứ 7
27/04/2019
Chủ nhật
28/04/2019
Phòng 101G1 (Số chỗ 50)
Sáng1 
BCSPK (3t)
     
2      
3      
4       
5       
6       
Chiều1
BCSPK (3t)
      
2      
3      
4 
ĐA CS & TĐ (2t)
     
5      
6       
Tối1       
2       
3       
4       
5       
6       
Phòng 101G3 (Số chỗ 50)
Sáng1       
2       
3       
4       
5       
6       
Chiều1       
2       
3       
4       
5       
6       
Tối1       
2       
3       
4       
5       
6       
Phòng 102G1 (Số chỗ 50)
Sáng1  
Đồ án mạng điện (4t)
    
2      
3      
4      
5       
6       
Chiều1 
Đồ án mạng điện (3t)
     
2      
3      
4       
5       
6       
Tối1       
2       
3       
4       
5       
6       
Phòng 102G3 (Số chỗ 50)
Sáng1       
2       
3       
4       
5       
6       
Chiều1       
2       
3       
4       
5       
6       
Tối1       
2       
3       
4       
5       
6       
Phòng 103G1 (Số chỗ 50)
Sáng1       
2       
3       
4       
5       
6       
Chiều1       
2       
3       
4       
5       
6       
Tối1       
2       
3       
4       
5       
6       
Phòng 104G1 (Số chỗ 50)
Sáng1       
2       
3  
CCĐ (3t)
    
4      
5      
6       
Chiều1       
2       
3       
4       
5       
6       
Tối1       
2       
3       
4       
5       
6       
Phòng 105G1 (Số chỗ 50)
Sáng1       
2       
3       
4       
5       
6       
Chiều1
Điện tử công suất (2t)
  
CCĐ (3t)
Điện tử công suất (2t)
  
2    
3      
4       
5       
6       
Tối1       
2       
3       
4       
5       
6       
Phòng 106G1 (Số chỗ 50)
Sáng1       
2       
3       
4       
5       
6       
Chiều1       
2       
3       
4       
5       
6       
Tối1       
2       
3       
4       
5       
6       
Phòng 107G1 (Số chỗ 50)
Sáng1       
2       
3       
4       
5       
6       
Chiều1       
2       
3       
4       
5       
6       
Tối1       
2       
3       
4       
5       
6       
Phòng 201G1 (Số chỗ 50)
Sáng1 
Chính trị 2 (3t)
     
2      
3      
4       
5       
6       
Chiều1
Chính trị 2 (3t)
   
Máy điện 1 (2t)
  
2     
3      
4
Điện tử cơ bản (2t)