HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Đào tạo tín chỉ
Website

TÌM KIẾM THÔNG TIN
LIÊN KẾT WEBSITELượt truy cập:471.489
Hôm qua:138
Hôm nay:53

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG HỌC
Học kỳ :
Nhóm phòng :
Tuần :
BuổiTiếtThứ 2
18/03/2019
Thứ 3
19/03/2019
Thứ 4
20/03/2019
Thứ 5
21/03/2019
Thứ 6
22/03/2019
Thứ 7
23/03/2019
Chủ nhật
24/03/2019
Phòng 101G1 (Số chỗ 50)
Sáng1
VH TBĐ & HTĐ (2t)
BCSPK (3t)
KT cao áp (3t)
Tự động hóa (3t)
Tự động hóa (3t)
  
2  
3   
4  
VH TBĐ & HTĐ (2t)
 
ĐA CS & TĐ (2t)
  
5     
6       
Chiều1
BCSPK (3t)
KT cao áp (3t)
VH TBĐ & HTĐ (2t)
    
2    
3     
4
VH TBĐ & HTĐ (2t)
ĐA CS & TĐ (2t)
     
5     
6       
Tối1       
2       
3       
4       
5       
6       
Phòng 101G3 (Số chỗ 50)
Sáng1       
2       
3       
4       
5       
6       
Chiều1       
2       
3       
4       
5       
6       
Tối1       
2       
3       
4       
5       
6       
Phòng 102G1 (Số chỗ 50)
Sáng1       
2       
3       
4       
5       
6       
Chiều1 
Đồ án mạng điện (3t)
BCSPK (3t)
ĐA CS & TĐ (2t)
Tự động hóa (3t)
  
2   
3    
4  
VH TBĐ & HTĐ (2t)
 
VH TBĐ & HTĐ (2t)
  
5     
6       
Tối1
Khí cụ điện (3t)
 
Khí cụ điện (3t)
 
Khí cụ điện (3t)
  
2    
3    
4       
5       
6       
Phòng 102G3 (Số chỗ 50)
Sáng1       
2       
3       
4       
5       
6       
Chiều1       
2       
3       
4       
5       
6       
Tối1       
2       
3       
4       
5       
6       
Phòng 103G1 (Số chỗ 50)
Sáng1       
2       
3       
4       
5       
6       
Chiều1       
2       
3       
4       
5       
6       
Tối1       
2       
3       
4       
5       
6       
Phòng 104G1 (Số chỗ 50)
Sáng1       
2       
3       
4       
5       
6       
Chiều1
Điện tử công suất (2t)
CCĐ (3t)
 
Cảm biến đo lường (3t)
   
2    
3
Kỹ năng mềm (3t)
    
4 
Điện tử công suất (2t)
    
5     
6       
Tối1       
2       
3       
4       
5       
6       
Phòng 105G1 (Số chỗ 50)
Sáng1   
Kỹ năng mềm (3t)
   
2      
3
Cảm biến đo lường (3t)
     
4
Điện tử công suất (2t)
 
Điện tử công suất (2t)
   
5    
6       
Chiều1       
2       
3       
4       
5       
6       
Tối1       
2       
3       
4       
5       
6       
Phòng 106G1 (Số chỗ 50)
Sáng1       
2       
3       
4       
5       
6       
Chiều1       
2       
3       
4       
5       
6       
Tối1       
2       
3       
4       
5       
6       
Phòng 107G1 (Số chỗ 50)
Sáng1       
2       
3       
4       
5       
6       
Chiều1       
2       
3       
4       
5       
6       
Tối1       
2       
3